Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 72 577 96 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Alexandra Nordquist är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, AML samt dataskydd.

I sitt dagliga arbete bistår Alexandra ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2021-

Harvest Advokatbyrå
Associate 2019-2021

zeb Consulting
Compliance Consultant 2017-2019

von Euler & Partners
Legal/assistant client manager 2016-2017

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2018

Lunds Universitet
Juristexamen 2016

University of Zurich, Schweiz
2015

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2022

Fler anställda >>