Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 379 28 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Amanda Kvarnerås är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, betaltjänster, krediter, AML och dataskydd.

I sitt dagliga arbete bistår Amanda ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-

Swedbank
Regulatory Intern 2021-2022

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2021

Harvest Advokatbyrå
Sommarnotarie 2021

Swedbank
Kundrådgivare 2016-2021

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2022

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>