Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 379 28 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Amanda Kvarnerås är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, betaltjänster, krediter och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Amanda ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-

Swedbank
Regulatory Intern 2021-2022

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2021

Harvest Advokatbyrå
Sommarnotarie 2021

Swedbank
Kundrådgivare 2016-2021

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2022

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>