Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 135 98 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Amin Bell är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning samt AML. Amin har varit verksam inom området sedan 2007 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Amin rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Amin har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID 2, AIFMD, PSD/PSD 2 och AMLD 4.

Amin har innehaft rollen som compliance officer vid ett flertal företag i de ovannämnda kategorierna.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Partner 2016– (Managing Partner 2021-2024)

Magnusson Advokatbyrå
Partner 2015–2016

Magnusson Advokatbyrå
Senior Associate 2013-2015

Söderberg & Partners
Bolagsjurist (secondment via Hökerberg & Söderqvist) 2011

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
Associate/Advokat 2009-2013

Kaupthing Bank
Regulatoriska projekt/compliance 2007-2008

Utbildning
Uppsala Universitet
jur kand 2008

Université Montpellier I, Frankrike
Droit des Affairs 2007

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2012

Deltagare i arbetsgrupp Regulatory/Compliance hos Swedish FinTech Association (SweFinTech)
2020-

Sekreterare i initiativtagargruppen för SIMPT (Svenska Institutet Mot Penningtvätt)
2014-2019

Expert i kvalitets- och utbildningsrådet hos InsureSec
2017-2018

Utmärkelser och övriga meriter
Rekommenderad i Legal 500 EMEA (Sweden: Banking and Finance)
2016 och 2023

Fler anställda >>