Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 102 24 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalmarknad, Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Anders Malm är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt inom börs- och värdepappersrätt, kapitalmarknad, kapitalförvaltning och AML. Anders har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen.

Anders arbetar huvudsakligen inom kapitalmarknads- och värdepappersrätt och regulatoriska frågor och han har mer än femton års erfarenhet från regulatorisk rådgivning inom den finansiella sektorn. Han har erfarenhet från ett flertal typer av uppdrag inom sitt expertområde. I sin karriär har Anders också arbetat med M&A, förvärvsfinansiering, corporate finance och allmän bolagsrätt. Anders anlitas ofta som föreläsare av externa konferensarrangörer och klienter. Anders har genom åren hållit ett flertal föreläsningar inom olika områden, t.ex. MiFID, prospektregler, M&A, due diligence och bolagsrätt.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Partner 2016-

Oreum Advokatbyrå
Partner 2016

Ashurst
Senior Legal Consultant 2014-2016

Oreum Advokatbyrå
Partner 2007-2014

Linklaters, Stockholm
Partner 2005-2007

Linklaters, London
Associate 2002-2003

Linklaters, Stockholm
Associate 2001-2005

Lagerlöf & Leman
Associate 1997-2001

Danowsky & Partners
Associate 1996-1997

Stockholm District Court
Tingsnotarie 1994-1996

Utbildning
Stockholms Universitet
jur kand 1994

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2001

- Ledamot i Svenska Friidrottsförbundets Juridiska råd
- Ledamot i European Structured Investment Products Association’s (EUSIPA) Legal Committee
- Ledamot i disciplinkommittén för SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige), Sveriges branschorganisation för strukturerade placeringar
Utmärkelser och övriga meriter
Det team som Anders Malm ansvarade för vann priset ”Best Law Firm Nordics” vid konferensen the Nordic Structured Products & Derivatives Conference åren 2015-2019
Fler anställda >>