Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 138 57 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Kryptotillgångar, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Axel Schelén är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, kryptotillgångar och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Axel ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut och leverantörer av kryptotillgångstjänster, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2019-2021

Cirio Advokatbyrå
Sommarnotarie 2021

If Insurance (If P&C Insurance)
Skadereglerare 2018

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2022

Stockholms Universitet
Företagsekonomi 2015-2016

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>