Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 138 57 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Axel Schelén är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Axel ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2019-2021

Cirio Advokatbyrå
Sommarnotarie 2021

If Insurance (If P&C Insurance)
Skadereglerare 2018

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2022

Stockholms Universitet
Företagsekonomi 2015-2016

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>