Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 117 77 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Ellen Jakobsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Ellen ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2021-2022

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2022

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>