Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 146 92 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Emelie Persson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende värdepapper, kapitalförvaltning, betaltjänster, krediter samt AML. Emelie har varit verksam inom området sedan 2014 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Emelie rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Hon har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID 2 och AMLD 4.

Emelie har innehaft rollen som compliance officer vid ett flertal företag i de ovannämnda kategorierna.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2016-

Magnusson Advokatbyrå
Associate 2015-2016

Advokatfirman Vinge
Trainee 2014

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2015

California State University-Northridge, USA
2012-2013

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2019

Fler anställda >>