Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 548 88 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Emily Dahlqvist är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Emily ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2018-

Hjerta Norden
Bolagsjurist 2018

DNB Bank ASA, filial Sverige
Paralegal 2016-2018

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2019

Stockholms Universitet
Juristexamen 2018

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>