Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 282 47 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalmarknad, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Kryptotillgångar, Betaltjänster, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Emily Dahlqvist är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalmarknad, kapitalförvaltning, värdepapper, kryptotillgångar, crowdfunding, betaltjänster och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Emily ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, från startups till etablerade institut, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare, emittenter, e-pengainstitut och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2023-

AG Advokat
Senior Associate 2022

AG Advokat
Associate 2021-2022

Harvest Advokatbyrå
Associate 2018-2020

Hjerta Norden
Bolagsjurist 2018

DNB Bank ASA, filial Sverige
Paralegal 2016-2018

Utbildning
SwedSec Licensieringsutbildning; Ledning och kontrollfunktioner
2019

Stockholms Universitet
Juristexamen 2018

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2022

Fler anställda >>