Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 102 24 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Hållbarhetsreglering, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Emma Olsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, hållbarhetsreglering och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Emma ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2021 -

Harvest Advokatbyrå
Uppsatspraktikant 2021

Harvest Advokatbyrå
Sommarnotarie 2020

Finansinspektionen
Processtöd - Kapitalmarknadsrätt 2019–2021

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2021

University of South Florida, Tampa, USA
Utbytesstudier 2019

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>