Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 149 73 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Gustav Sälgström är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende värdepapper och kapitalförvaltning samt AML. Gustav har varit verksam inom området sedan 2008 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom värdepappersbolag och fondförvaltare, i frågor som rör regelefterlevnad och i deras kontakter med Finansinspektionen.

I sitt dagliga arbete lämnar Gustav rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Han har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID 2, AIFMD, och AMLD 4.

Gustav har innehaft rollen som compliance officer vid ett flertal företag i de ovannämnda kategorierna, inklusive fondförvaltare som investerar i fastigheter. Hans erfarenhet omfattar även rådgivning till banker och låntagare i samband med finansiering.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Managing Partner 2024-

Harvest Advokatbyrå
Partner 2016-2024

Magnusson Advokatbyrå
Partner 2015-2016

Magnusson Advokatbyrå
Senior Associate 2013-2015

MAQS Law Firm Advokatbyrå
Associate 2011-2013

Alfred Berg Asset Management
Secondment via MAQS Law Firm 2011

Alfred Berg Kapitalförvaltning – del av BNP Paribas Investment Partners
Bolagsjurist/Chefsjurist 2008-2011

Utbildning
Uppsala Universitet
jur kand 2008

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2015

Ledamot i styrelsen för Sirius Fotboll
2007-2018

Utmärkelser och övriga meriter
Rekommenderad i Legal 500 EMEA (Sweden: Banking and Finance)
2016 och 2023

Fler anställda >>