Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 (0)70 230 62 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Kryptotillgångar, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Jacob Lannsjö är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, kryptotillgångar och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Jacob ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare, värdepappersbolag och leverantörer av kryptotillgångstjänster i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2023-

Harvest Advokatbyrå
Uppsatspraktikant 2022

Advokatfirmaet Thommessen
Trainee 2022

Harvest Advokatbyrå
Juristassistent 2020-2021

Kontaktdagen AB
VD 2020-2021

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2023

Uppsala Universitet
Juristexamen 2022

Universitet i Oslo (UiO)
Juridik 2022

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>