Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 656 61 99
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Betaltjänster, Försäkring och försäkringsförmedling, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Josefine Syrén är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, försäkring, betaltjänster, AML samt dataskydd.

I sitt dagliga arbete bistår Josefine ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare, betalningsinstitut, försäkringsbolag och försäkringsdistributörer, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
2021-

Kompass Advokat
Trainee 2019-2020

Länsförsäkringar Sak
Underwriter Assistant 2018-2019

Advokat Cecilia Runesson
Assistent 2018-2019

Utbildning
Stockholms Univeristet
Juristexamen 2020

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>