Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 416 13 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper

Liselotte Calander har varit verksam i finansbranschen sedan 1998.

Liselotte är specialiserad inom finansiell reglering, främst inom områdena värdepapper, kapitalförvaltning och bank- och finansieringsrörelse. Hon har lång erfarenhet av regulatoriska och juridiska frågor inom banksektorn.

I sitt dagliga arbete ger hon råd i en mängd olika frågor som rör auktorisationer hos Finansinspektionen, implementerings- och omstruktureringsprojekt samt bolags- och avtalsrättsliga frågor. Hon har genom åren deltagit i flera långsiktiga projekt för att implementera ny lagstiftning, såsom MiFID/MiFID 2.

Liselotte har flera års chefserfarenhet från juristavdelningen vid en stor svensk bank.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Counsel 2023-

Handelsbanken
Jurist 2014-2022

Magnusson Advokatbyrå
Head of Compliance Services/Associate 2011-2013

Handelsbanken
Jurist 2002-2011

Finansinspektionen
Jurist 1998-2002

Tjänstgöring som kammarrättsassessor, fiskal, tingsnotarie
1990-1998

Handelsbanken
Placeringsrådgivare 1987-1990

Utbildning
Uppsala Universitet
Jur. Kand. 1987

Språk
Svenska
Engelska


Fler anställda >>