Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 72 333 39 88
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Försäkring, Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Malin Björklund är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende försäkring, bank- och finansieringsrörelse, kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, krediter och AML. Malin har varit verksam inom området sedan 2018 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom försäkringsbolag, banker, fondbolag, värdepappersbolag och betalningsinstitut i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Malin rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Malin har tre års erfarenhet från arbete med legala och regulatoriska frågor inom försäkringsområdet vid ett svenskt livförsäkringsbolag.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2022-

Advokatfirman Schjødt
Associate 2021-2022

Movestic Livförsäkring
Bolagsjurist 2018-2021

Handelsbanken
AML Officer 2018

AXA Försäkringsbolag
Uppsatspraktikant 2017

Hamilton Advokatbyrå
Assistent och receptionist 2015-2017

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2017

Curtin University, Perth, Australien
Utbytesstudier 2017

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>