Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 (0)70 352 73 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Finansiering, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Kryptotillgångar, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Niklas har arbetat med finansiell reglering och bank och finans sedan 2013. Han anslöt till Harvest 2023 från en annan svensk advokatbyrå där han hade rollen som Head of Financial Regulation.

Niklas bistår med juridisk och strategisk rådgivning till svenska och internationella investerare samt olika typer av finansiella företag. Hans expertis inom finansiell reglering omfattar främst betaltjänster, konsumentkrediter, värdepapper, kapitalförvaltning (UCITS och AIFMD), investeringstjänster (MiFID), kryptotillgångar, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) och outsourcing, där han ger råd i ett brett spektrum av frågor inklusive tillståndsansökningar, regelefterlevnad och gränsöverskridande verksamhet.

Hans expertis inom bank och finans inkluderar rådgivning till svenska och internationella långivare och låntagare om strukturerad finansiering såsom förvärvsfinansiering, projektfinansiering, fastighetsfinansiering, alternativ utlåning, peer-to-peer utlåning och andra innovativa kreditstrukturer. Niklas har lång erfarenhet av både inhemska och gränsöverskridande transaktioner.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Advokat/Counsel 2023-

Cirio Advokatbyrå
Advokat/Head of Financial Regulation 2021-2022

Cirio Advokatbyrå
Advokat/Managing Associate 2019-2021

Advokatfirman Lindahl
Associate 2016-2018

Nacka Tingsrätt
Tingsnotarie 2015-2016

Advokatfirman Lindahl
Associate 2013-2015

Advokatfirman Lindahl
Sommarnotarie 2012

Hovrätten för Västra Sverige
Sommarnotarie 2011

Utbildning
Göteborgs Universitet
Juristexamen 2013

Queen Mary, University of London, Storbritannien
Post Graduate Certificate, International Finance Law 2011

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2017

Nominerad till Nova 111-listan (Sverige) som "one of the 20 most talented young professionals and future leaders within legal services in Sweden"
2021

Utsedd av Journal of International Banking Law and Regulation till Country Correspondent, ansvarig för finansiell regelutveckling i Sverige
2019

Fler anställda >>