Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 146 92 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Hållbarhetsreglering

Per Josephson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering. Per har varit verksam inom området sedan 2017 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Per rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Per har flera års erfarenhet från arbete med frågor inom bl.a. fondrätt, marknadsmissbruk och hållbarhetsreglering vid Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2021 -

Finansinspektionen
Kapitalmarknadsrätt, Jurist, Fondrätt 2019-2021

Finansinspektionen
Kapitalmarknadsrätt, Jurist, Aktiemarknadsrätt (marknadsmissbruk) 2018-2019

SRB Advokat
Trainee/Associate 2017-2018

Advice KB
Legal Advisor 2016

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2017

Victoria University of Wellington, Nya Zeeland
Juridikstudier 2016

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>