Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 915 36 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Kryptotillgångar, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Richard Engblom är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, kryptotillgångar samt AML. Richard har varit verksam inom området sedan 2015 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondförvaltare och leverantörer av kryptotillgångstjänster, i frågor som rör regelefterlevnad. Därtill hjälper Richard företag verksamma inom e-handel med olika typer av regulatoriska frågor.

I sitt dagliga arbete lämnar Richard rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Richard har innehaft rollen som Senior Legal Counsel vid ett ledande fintech-bolag noterat på Nasdaq.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2022-

Qliro AB
Senior Legal Counsel 2019-2022

Roschier Advokatbyrå
Associate 2018-2019

Finansinspektionen
Jurist 2015 - 2018

Länsförsäkringar Bank
Studentmedarbetare 2012-2015

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2014

Tsinghua Law School
Kina (utbytesstudier) 2015

University of Vermont
USA (utbytesstudier) 2013

Språk
Svenska

Engelska


Fler anställda >>