Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 769 49 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Fondförvaltning (AIFMD, UCITS), Värdepappersrörelse (MiFID), Försäkringsavtal, Försäkringsdistribution (IDD), Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AMLD)

Rico Benavides är advokat och har mer än 8 års erfarenhet av arbete med de finansregulatoriska regelverken, särskilt avseende fondförvaltning, värdepappersrörelse, försäkring och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Han har tidigare arbetat på fondbolag, och är sedan 2016 verksam vid Harvest Advokatbyrå.

I sitt arbete rådger och bistår han såväl utländska som inhemska företag av olika storlek och slag verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare, försäkringsbolag, banker och försäkringsdistributörer, i frågor som rör regelefterlevnad, samt företräder dem i förhållande till Finansinspektionen. Uppdragen omfattar även biträde vid implementering av ny lagstiftning samt utredning av tillståndsfrågor.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Advokat / Senior Associate 2021-

Harvest Advokatbyrå
Associate 2016-2021

Naventi Fonder
Paralegal 2014-2016

Unibail Rodamco Nordic HQ
Juristassistent 2014

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2016

SwedSec licensieringsutbildning; ledning och kontrollfunktioner (vilande licens)
2015

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2021

Fler anställda >>