Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 395 31 91
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd, Hållbarhetsreglering, Regulatory governance

Sara Nordler har varit verksam i finansbranschen sedan 1999.

Sara är specialiserad inom finansiell reglering, avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, krediter, AML, hållbarhetsreglering, dataskydd och företagsstyrning ur ett juridiskt och regulatoriskt perspektiv (Regulatory governance).

I sitt dagliga arbete är Sara behjälplig med affärsförhandling, bolags och avtalsrätt, lämnar rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen samt vid implementeringsprojekt. Sara har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID, GDPR, Solvens 2, PSD och AMLD 4.

Sara har innehaft rollen som compliance officer och bolagsjurist hos ett flertal företag och myndigheter.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Counsel 2022-

Nordler Consulting
Konsult och grundare 2015-2022

Patientförsäkringen LÖF
Complianceansvarig 2012-2015

Ikano Försäkring och Ikano Livförsäkring
Legal and Compliance Manager 2010-2012

Skandia
Risk- och Compliance Manager 2009-2010

Premiepensionsmyndigheten (PPM)
Jurist och Compliance Officer 2007-2009

Aktieinvest FK
Bolagsjurist och Compliance Officer 2006-2007

Nordic Growth Market NGM
Bolagsjurist 2000-2001

IBP Fondkommission
Bolagsjurist 1999-2000

Post- och telestyrelsen
Jurist 1998-1999

Utbildning
Uppsala Universitet
jur kand 1998

Uppsala Universitet
Företagsekonomi 1998

Styrelseakademin
Certifierad styrelseledamot 2019

Kreativ förhandling, NFI
2015

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, Gällöfsta Ledarutveckling
2011

SwedSec licensieringsutbildning
2006

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2022

Fler anställda >>