Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 784 41 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Stellan Koch är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Stellan ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2024-

Harvest Advokatbyrå
Associate 2022-2023

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Compliance Officer (LC&FI) 2019-2022

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2019

Stockholms Universitet
Juristexamen 2019

University of Southampton, Southampton, UK
Utbytesstudier 2018

Språk
Svenska

Engelska

Utmärkelser och övriga meriter
Rekommenderad i Legal 500 EMEA (Sweden: Banking and Finance)
2023

Fler anställda >>