Nyhetsarkiv

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00

Harvest har biträtt Truepenny Capital Management AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Truepenny Capital Management AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget har beviljats tillstånd att bedriva portföljförvaltning och kommer inom ramen för tillståndet att förvalta fonden Trupenny Global Macro.

Truepennys VD, Thomas Lönnerstam: ” Truepenny Global Macro är en absolutavkastande strategi med fokus på stabil risk och inflation. Målsättningen är att avkastningen ska vara lågt korrelerad med övriga tillgångsklasser inklusive andra hedgefonder. Vi tackar Harvest för ett mycket gediget arbete och en god dialog.”

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 18 april 2024.

Harvests team har bestått av Gustav Sälgström, Advokat/Partner, Rico Benavides, Advokat/Senior Associate, David Bergin, Senior Associate och Axel Schelén, Associate.

Harvest Advokatbyrå rankas av Legal 500 EMEA 2024

Vi är glada över att kunna offentliggöra att Harvest Advokatbyrå återigen har rankats som en av de bästa advokatbyråerna i Sverige i kategorierna Banking and Finance och Fintech av Legal 500 EMEA. Utöver att byrån i sin helhet är rankad rekommenderas flera av Harvests medarbetare.

I kategorin Banking and Finance utses Björn Wendleby återigen till Leading Individual och Gustav Sälgström är fortsatt rekommenderad. I år utses även Liselotte Calander och Niklas Sinander till Recommended Lawyers.

I kategorin Fintech är Anna Cumzelius och Amin Bell fortsatt rekommenderade. I 2024 års upplaga rekommenderas därutöver Niklas Sinander, som därmed är rekommenderad i både Banking and Finance och Fintech.

Vi vill rikta ett varmt tack till våra klienter, medarbetare, affärspartners och branschkollegor. Erkännandet signalerar ett fortsatt förtroende till Harvests ständigt förbättrade möjligheter att leverera med högsta kvalitet inom både Banking and Finance och Fintech.

Våra klienter har gjort följande uttalanden om Harvest:

‘The team stands out due to its exceptional expertise and dedication. They differentiate themselves from competitors through their in-depth knowledge of the industry and innovative problem-solving. Their ability to see reality from a client’s perspective is valuable.’

‘There is wide competence within the organisation and the team has a great understanding of both business and legal requirements.’

‘Fantastic knowledgeable people with integrity and willingness to deliver beyond expectations.’

‘They have specialists in various fields, including ESG and general compliance issues in the financial sector.’

‘The number one law firm within fund-related matters with unique contacts and a unique approach.’

För vidare detaljer om Harvests rankning, vänligen se följande länk: https://www.legal500.com/firms/18204-harvest-advokatbyra/24747-stockholm-sweden/#section-4155446

Björn Wendleby topprankad av Chambers Europe för elfte året i rad

Vi är mycket glada över att kunna offentliggöra att Chambers and Partners återigen har rankat Björn Wendleby i Band 1 i avdelningen Banking and Finance: Regulatory i sin guide för Europa 2024.

Chambers Europe har rekommenderat Björn i elva år i rad, inklusive sju år i Band 1. Erkännandet reflekterar teamets bredd och djupa expertis inom finansiell reglering.

Vi är glada över att kunna dela några kommentarer från våra klienter om Björn:

  • "Björn Wendleby has long-standing experience within his field. He is a good partner to discuss situations, questions, and problems with."
  • "He is number one in this area in Sweden, and he is very service-minded."
  • "He is very interested and knowledgeable about our business. This really sets him apart compared to other lawyers; he is good at understanding business and the legal aspects that matter to us."

Chambers Europe rankar de bästa advokaterna och advokatbyråerna i Europa, och tillhandahåller ovärderliga marknadsinsikter för klienter till advokatbyråer samt yrkesverksamma jurister.

Vidare information om byråns ranking finns här.

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

 

Gustav Sälgström har över 17 års erfarenhet av finansiell reglering och har arbetat på både värdepappersbolag och advokatbyrå. Gustav Sälgström började sin karriär på Alfred Berg Kapitalförvaltning och har därefter arbetat på ett antal advokatbyråer innan han tillsammans med Amin Bell, Björn Wendleby och Anna Cumzelius grundade Harvest för snart åtta år sedan.

Jag är tacksam över förtroendet att leda Harvests arbete framöver och det känns inspirerande att ta över efter Amin och Björn som har arbetat hårt för att ta byrån till den position vi har. Vi har idag en bred klientbas och jobbar med de flesta aktörerna inom den finansiella sektorn i Sverige. Vi har också nära samarbeten med större internationella advokatbyråer där vi tillsammans biträder några av de största globala aktörerna. Vi har även de senaste åren blivit ännu vassare inom försäkring samtidigt som vårt erbjudande mot kapitalförvaltare och Fintech-sektorn i vid mening också har vuxit, säger Gustav Sälgström, Managing Partner på Harvest Advokatbyrå.

Trots ett tufft konjunkturläge 2023 så gjorde Harvest sitt omsättningsmässigt bästa år. Byrån fortsätter växa och närmar sig 30 anställda. Harvest har en stark position inom finansiell reglering och kommer fortsätta att växa.

De senaste åren har hållbarhetsfrågor varit prioriterade hos våra klienter och nu ser vi att informationssäkerhet och implementeringen av DORA kommer att bli en stor och viktig utmaning för våra klienter det kommande året. Fler och fler inom byrån arbetar med större projekt med DORA-koppling och vi spår att detta kommer växa än mer. En viktig uppgift kommer även vara att behålla det starka team som Harvest har byggt upp de senaste åren. Våra anställda är hett eftertraktade i finansbranschen och hos konkurrenter så ambitionen är att hålla alla nöjda och glada, säger Gustav Sälgström.

Det har varit tre väldigt händelserika år på Harvest sedan jag tog över rollen som Managing Partner 2021. Vi har vuxit från 14 anställda till nästan 30, vilket såklart ställer höga krav på ledningen av byrån men också på våra jurister. Vi har arbetat hårt för att stärka vårt erbjudande och ser resultatet av det genom det starka inflöde vi har och att vi även rankats hos de större instituten de senaste åren. För att kunna fortsätta växa har vi dessutom precis utökat våra lokaler med nästan det dubbla, vilket känns väldigt roligt. Nu lämnar jag med stort förtroende över rollen till Gustav och är övertygad om att han kommer att hantera den utmärkt, säger Amin Bell.

Gustav Sälgström tillträder som Managing Partner den 1 mars 2024.

 

Om Harvest Advokatbyrå
Harvest Advokatbyrå erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån bistår bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och andra aktörer verksamma i den finansiella sektorn i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, auktorisationsärenden, finansiering och kapitalmarknadstransaktioner.

För mer information:
Gustav Sälgström, Managing Partner
Mobil: 076 - 149 73 00
E-post: gustav.salgstrom@harvestadvokat.se

Harvest har biträtt Zplit Payments AB vid dess ansökan som konsumentkreditinstitut

Harvest har biträtt Zplit Payments AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut (förmedling). Bolaget grundades 2023 av Anni Mowlid, entreprenör och grundare av Cardia AB som erbjuder tjänster för att effektivisera bilaffärer mellan köpare och säljare.

Anni Mowlid: ”Vi grundade Zplit med målet att bygga en smidig tjänst för bilhandlare vid inköp eller försäljning av bilar. Genom att kombinera Zplits tjänst med Cardias plattform får bilhandlarna en helhetslösning för sin verksamhet. Bilhandlarna kan bl.a. skapa försäljningsavtal med digital signering, göra ett ägarbyte och finansiera bilen i samma plattform.”

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 5 oktober 2023.

Harvests team bestod av Amin Bell, Advokat/Managing Partner och Amanda Kvarnerås, Associate.

Harvest har biträtt Evisens Securities Services AB vid dess ansökan att bedriva diskretionär portföljförvaltning

Harvest har biträtt Evisens Securities Services AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning. Bolaget är ett värdepappersbolag som sedan tidigare bland annat har tillstånd att tillhandahålla investeringsrådgivning.

Det utökade tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 11 oktober 2023.

Evisens Securities Services AB:s VD, Carl-Filip Strömbäck: Genom det nya tillståndet får vi utökade möjligheter att tillhandahålla en högkvalitativ och kostnadseffektiv institutionell förvaltning även för kunder med mindre administrativa resurser.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Malin Björklund, senior associate, och Ellen Jakobsson, associate.

Harvest har biträtt Homevest AB vid dess ansökan som förmedlare av bostadskrediter

Harvest har biträtt Homevest AB vid dess ansökan om tillstånd att driva verksamhet med förmedling av bostadskrediter. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 4 oktober 2023.

Homevest AB:s VD, Erik Edin: Syftet med bolagets verksamhet är att hjälpa personer bosatta i Sverige, främst expats, migranter och fritidshusköpare, att ansöka om bolån vid köp av bostad i Spanien. Genom det tillstånd vi nu har fått kan vi förenkla och möjliggöra fastighetsköp i Spanien genom förmedling av bolånekrediter till personer bosatta i Sverige.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Richard Engblom, senior associate, och Amanda Kvarnerås, associate.

Harvest har biträtt Simplicity AB vid dess ansökan att bedriva diskretionär portföljförvaltning

Harvest har biträtt Simplicity AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning. Bolaget har sedan tidigare tillstånd att bedriva fondverksamhet.

Det utökade tillståndet, som även innefattar rätt att bedriva investeringsrådgivning, beviljades av Finansinspektionen den 23 augusti 2023.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Rico Benavides, senior associate,  och Amanda Kvarnerås, associate.

Harvest har biträtt Xbaht AB vid dess ansökan som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Xbaht AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet som betalningsinstitut. Bolaget grundades 2016 och har tidigare bedrivit sin verksamhet som registrerad betaltjänstleverantör.

Xbaht AB:s VD, Michael Andersen: ”Vi grundade Xbaht AB med målet att bygga en penningöverföringstjänst för thailändska personer som bor i Sverige. Verksamheten startade som ett direkt resultat av svårigheter att skicka pengar till familj och vänner i Thailand, där vi upplevde orimligt långa transaktionstider och dyra betalningslösningar. Vi ser nu fram emot att fortsätta våra satsningar med de nya möjligheter vi har att växa som betalningsinstitut.”

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 16 februari 2023.

Harvests team har bestått av Amin Bell, Advokat/Managing Partner och Axel Schelén, Associate.

Harvest har biträtt AddEqt AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt AddEqt AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget har beviljats tillstånd att motta och vidarebefordra order, utföra order på kunders uppdrag, portföljförvaltning och tillhandahålla investeringsrådgivning.

AddEqts VD, Christoffer Mohammar: ”AddEqt ska erbjuda kundfokuserad, marknadsledande, modern och hållbar förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning, samt private banking genom samarbeten. Sverige behöver en finansiell aktör som på riktigt har kundens bästa som ledstjärna och som dessutom bedriver sin verksamhet på ett modernt och hållbart sätt. Det ska bli AddEqt.”

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 20 februari 2023.

Harvests team har bestått av Gustav Sälgström, Advokat/Partner och Björn Wendleby, Advokat/Partner.

Harvest har biträtt Fidante Partners AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Fidante Partners AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget har beviljats tillstånd att motta och vidarebefordra order, utföra order på kunders uppdrag och tillhandahålla investeringsrådgivning. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 12 december 2022.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, och Axel Schelén, associate.

Harvest har biträtt Inverde AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Inverde AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget har beviljats tillstånd att motta och vidarebefordra order, utföra order på kunders uppdrag, portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 14 november 2022.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, och Axel Schelén, associate.

Harvest har biträtt Protean Funds Scandinavia AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Protean Funds Scandinavia AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget kommer, inom ramen för sitt tillstånd att bedriva portföljförvaltning, att förvalta specialfonden Protean Select. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 5 september 2022.

Harvests team har bestått av Anna Cumzelius, partner, och Per Josephson, senior associate.

Björn Wendleby topprankad i Chambers Europe 2022

Rankingsinstitutet Chambers & Partners har publicerat sin årliga ranking över Europas ledande advokatbyråer och advokater. Vi är mycket stolta att kunna meddela att Björn Wendleby, founding partner vid Harvest Advokatbyrå, nu rankas i band 1 i kategorin Banking & Finance Regulatory in Sweden. Mer information finns via följande länk: https://chambers.com/lawyer/bjorn-wendleby-europe-7:643424

Harvest har biträtt Freetrade Europa vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Freetrade Europa AB vid dess ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 22 februari 2022.

Freetrade-gruppens app för handel med värdepapper lanserades i oktober 2018 och används idag av drygt 1,2 miljoner personer.

Harvest har under de senaste två åren biträtt Freetrade-koncernen med löpande rådgivning. Beträffande tillståndsansökan har Harvests team bestått av partners Anna Cumzelius och Björn Wendleby, senior associate Rico Benavides och associate Josefine Syrén.

Europeiska kommissionen skjuter upp tillämpningsdatumet för de tekniska standarderna till Disclosureförordningen

Europeiska kommissionen har den 8 juli 2021 skickat ett brev till Europaparlamentet och rådet angående de delegerade akterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”). De delegerade akterna innehåller mycket omfattande detaljkrav om innehållet, metoderna och presentationen av den information som ska lämnas enligt Disclosureförordningen.

I brevet meddelar Europeiska kommissionen att den planerar att:

  • skjuta upp tillämpningsdatumet avseende de delegerade akterna med sex månader från den 1 januari 2022 till den 1 juli 2022, och att
  • alla 13 tekniska standarder enligt Disclosureförordningen ska slås samman till en enda delegerad akt.

De tekniska standarderna innehåller exempelvis bestämmelser om hur aktörer ska lämna information om hur de beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, obligatoriska mallar för den information som ska lämnas innan avtal ingås avseende produkter som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål, obligatoriska mallar för informationen som ska lämnas i regelbundna rapporter samt information som ska lämna på hemsidan avseende produkter som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Förseningen beror på de tekniska standardernas längd och tekniska detaljer, och ett framflyttat tillämpningsdatum bör underlätta ett smidigt genomförande av den tänkta enda delegerade akten.

Det framflyttade tillämpningsdatumet innebär att aktörer har sex månader extra på sig att implementera den delegerade akten, där slutligt förslag ännu inte har presenterats.

Harvest har biträtt Tidan Capital AB vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Tidan Capital AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 2 juli 2021.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Rico Benavides, senior associate, och Semir Omerbasic, associate.

Harvest har biträtt Boden Capital AB vid dess ansökan om tillstånd som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Boden Capital AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Bolaget påbörjade sin verksamhet den 1 juni 2021.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Rico Benavides, senior associate, och Semir Omerbasic, associate.

Harvest har biträtt Sigmastocks Neo AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse

Harvest har biträtt Sigmastocks Neo AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 6 april 2021.

Harvests team har i huvudsak bestått av Anna Cumzelius, partner, och Oscar Ponce, associate.

GDPR Excellence - Harvest och Passacon återstartar sitt program

 

Det finns ett stort utbud av GDPR-kurser idag men få innehåller fördjupande kunskap. Därför återstartar nu Harvest och Passacon just det – ett program som gör det möjligt att lära sig tillsammans med andra som har hög kunskap och omfattande erfarenhet på området. Se programupplägget här. 

Visa inbjudan (PDF-dokument).

 

Harvest har biträtt Nyhavn Capital AB vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Nyhavn Capital AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 23 april 2021.

Harvests team har bestått av Björn Wendleby, partner, Rico Benavides, senior associate, och Semir Omerbasic, associate.

Björn Wendleby rankas i Chambers Europe 2021

Rankingsinstitutet Chambers & Partners har publicerat sin årliga ranking över Europas ledande advokatbyråer och advokater. Vi är stolta att kunna meddela att Björn Wendleby, founding partner vid Harvest Advokatbyrå, återigen rankas i band 2 i kategorin Banking & Finance Regulatory in Sweden.

Harvest Advokatbyrå har utsett Amin Bell till ny Managing Partner

Harvest Advokatbyrå har utsett Amin Bell till ny Managing Partner. Han efterträder Björn Wendleby som kvarstår som partner och styrelseordförande för byrån.

 

Amin Bell har arbetat med finansiell reglering sedan 2007, först inom bank men från 2009 på advokatbyrå. Sju år senare startade Amin Bell upp Harvest Advokatbyrå tillsammans med Anna Cumzelius, Gustav Sälgström och Björn Wendleby. Nu kommer han att leda arbetet med att fortsätta utveckla byråns tjänster, primärt avseende det finansiella regelverket. Det handlar bland annat om att fortsätta vinna mark inom rådgivning till fintech-sektorn, där Harvest under de senaste fem åren gjort stora satsningar kring aktörer som i första hand sysslar med betaltjänster och krediter. 

- Björn har arbetat hårt för att etablera byrån och varumärket sedan starten, vilket vi verkligen har lyckats med. Vi jobbar med i princip alla svenska aktörer inom finanssektorn och många stora internationella institut. Vi har även breddat vårt samarbete med andra advokatbyråer både här och utomlands. Jag är väldigt stolt och glad över att ha fått uppdraget men känner samtidigt stor ödmjukhet inför uppgiften, säger Amin Bell, Managing Partner på Harvest Advokatbyrå.

Trots alla utmaningar 2020 innebar gjorde Harvest sitt resultatmässigt bästa år. Byrån fortsätter dessutom växa och har idag 19 medarbetare. Men även om man gärna växer med några medarbetare varje år är inte målet att försöka bli en storbyrå. Planen är att Harvest ska fortsätta vara en nischbyrå inom bank- och finans och finansiell reglering. Fintech-sektorn är viktig men Harvest satsar även på att komma in som panelbyrå hos ännu fler stora aktörer som till exempel banker. Dessutom dyker det ibland upp nya spännande områden.

- Ett område där vi ser en ordentlig potential är hållbarhetsfrågor. Vi har sedan något år tillbaka lagt stora resurser på hållbarhetsregleringen och märker nu av det på inflödet av ärenden i den delen. Vi bistår redan idag ett stort antal aktörer med implementeringsprojekt och det är roligt att vi får det förtroendet även framåt vid den typen av omfattande regeländringar, säger Amin Bell. 

Amin Bell tillträdde som Managing Partner den 1 mars 2021.Om Harvest Advokatbyrå
Harvest Advokatbyrå erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån bistår bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och andra aktörer verksamma i den finansiella sektorn i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, auktorisationsärenden, finansiering och kapitalmarknadstransaktioner.

För mer information:
Amin Bell, Managing Partner
Mobil: 076 - 135 98 00
E-post: amin.bell@harvestadvokat.se

Harvest har biträtt Invoier AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Invoier AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 11 november 2020.

Invoiers mål är att öppna upp fakturahandel för många olika aktörer. Bolaget avser bland annat att tillhandahålla en marknadsplats för fakturaköp.

Harvest har även biträtt Invoiers dotterbolag, Receivable Nordic AB, med dess ansökan om registrering som ett s.k. finansiellt institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Finansinspektionen beslutade att registrera bolaget den 18 november 2020.

Harvest ny medlem i Swesif

Harvest har antagits som associerad medlem i Swesif. Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Harvest arbetar mycket aktivt med hållbarhetsregleringen inom den finansiella sektorn och vi ser därför fram emot att bli en del av det nätverk Swesif erbjuder.

Harvest ny medlem i Swedish FinTech Association (SweFinTech)

Harvest har antagits som associerad medlem i SweFinTech, som är en branschförening för svenska företag verksamma i FinTech-sektorn. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med SweFinTech och att få kontakt med medlemsföretagen för att tillgodose deras intressen. Harvest är en advokatbyrå specialiserad inom finansiell reglering och biträder löpande ett stort antal FinTech-företag verksamma bland annat inom betaltjänster, krediter och fondförvaltning. Vi hoppas därför också på att få dela med oss av våra erfarenheter till föreningen och dess medlemmar.

Harvest har biträtt Ability Asset Management Scandinavia AB vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Ability Asset Management AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 16 april 2020.

Harvests team har bestått av ansvarig partner Gustav Sälgström, senior associate Mikaela Reinhammar samt associate Alexandra Hagander.

Björn Wendleby rankas i Chambers Europe 2020

Rankingsinstitutet Chambers & Partners har publicerat sin årliga ranking över Europas ledande advokatbyråer och advokater. Vi är stolta att kunna meddela att Björn Wendleby, delägare och advokat vid Harvest Advokatbyrå, rankas i band 2 i kategorin Banking & Finance Regulatory in Sweden.

Harvest och Passacon startar program inom GDPR

Det finns ett stort utbud av GDPR-kurser idag men få innehåller fördjupande kunskap. Därför startar nu Harvest och Passacon just det – ett program som gör det möjligt att lära sig till- sammans med andra som har hög kunskap och omfattande erfarenhet på området.

Visa inbjudan (pdf-dokument).

Harvest har biträtt PEG Capital vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt PEG Capital Partners AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 27 november.

Harvests team har bestått av partners Gustav Sälgström och Björn Wendleby, associate Emelie Persson samt associate Emily Dahlqvist.

Harvest har biträtt Payer Financial Services AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Payer Financial Services AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 22 oktober 2019.

Payer Financial Services är ett fintechbolag aktivt på den snabbväxande marknaden för digitala betallösningar. Bolaget är specialiserat på business-to-business (B2B) betalningar.

Harvests team har bestått av senior associate Carl-Fredrik Hedengren och associate Emily Dahlqvist.

Harvest har biträtt Dreams Securities vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Dreams Securities vid dess ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 11 november 2019.

Dreams Securities moderbolag tillhandahåller en digital applikation genom vilken användare bl.a. kan spara till en dröm som användaren själv definierar, tex en resa, en insats till ett boende eller ett buffertsparande. Dreams applikation används idag av 400 000 personer i Sverige och Norge.

Harvest har under de senaste två åren biträtt Dreams-koncernen med löpande rådgivning. Beträffande tillståndsansökningen har Harvests team bestått av partners Gustav Sälgström och  Björn Wendleby samt associate Rico Benavides.

Harvest har biträtt Fortnox Finans AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Fortnox Finans AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 17 oktober 2019.

Fortnox Finans ingår i Fortnox-koncernen, som har över 200 anställda med huvudkontor i Växjö. Aktierna i moderbolaget är noterade på NGM Nordic MTF.

Harvests team har bestått av advokat/managing partner Björn Wendleby, senior associate Carl-Fredrik Hedengren och associate Alexandra Hagander.

Seminarium: Outsourcing i finanssektorn

 

Igår höll vi ett välbesökt frukostseminarium tillsammans med zeb Consulting på temat "Outsourcing i finanssektorn", med fokus på EBA:s nya riktlinjer på området. 

Tack till alla er som kom och lyssnade! Kontakta oss gärna vid frågor om era outsourcingavtal eller implementeringen av det nya regelverket.

”Man arbetar nära alla partners och miljön är hjälpsam”

En av Harvests senaste rekryteringar är Marcus Arvidsson. Marcus tog examen från Uppsala Universitet 2019 och är anställd på Harvest sedan januari.

Vad gjorde du innan du kom till Harvest?

Jag började på Harvest direkt i anslutning till att jag tog min juristexamen på Uppsala Universitet. Jag tyckte det var roligt att arbeta extra under studietiden och hann med att vara både på Handelsbanken och Finansinspektionen.

Hur kommer det sig att du sökte till Harvest?

Mitt intresse för kapitalmarknadsrätt och finansiell reglering växte genom de erfarenheter jag fick från mina extraarbeten. Efter att jag hade läst en fördjupningskurs i aktiemarknadsrätt bestämde jag mig för att söka till Harvest som jag visste var specialiserade på området.

Vad har du fått göra dina första månader på Harvest?

Jag kastades verkligen in i verksamheten från dag ett. Mitt första klientmöte var redan första veckan, vilket kändes spännande. Jag har utöver möten hjälpt klienter med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, gjort kontroller av klienters verksamheter, upprättat policys och skrivit rapporter. Jag har även bistått i generella bolagsrättsliga frågor, rättsutredningar och promemorior. 

Vad har hittills varit mest lärorikt?

Det som utan tvekan har varit mest lärorikt är att jag har fått insyn och förståelse för klienters verksamheter och de juridiska utmaningar de står för.

Vad har varit mest utmanande?

Det har varit utmanande att på ett bra sätt anpassa alla regler och föreskrifter till den verksamhet som klienten bedriver. Det finns ett stort antal lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter m.m. som våra klienter ska följa, och många av dessa är i ständig förändring. Det handlar om att hjälpa klienterna att följa reglerna på den nivå som är rätt för dem.

Vad har varit roligast?

Det har varit spännande att träffa klienter redan från början och direkt få ansvar. Att få jobba nära våra partners är även kul, lärorikt och inspirerande.

Hur ser du på arbetsklimatet på Harvest?

Arbetsklimatet på Harvest är väldigt bra. Det är en god stämning på byrån och högt i tak vilket nog beror på att vi är en mindre byrå. Man arbetar nära alla partners och miljön är hjälpsam – man får stort ansvar direkt, men även hjälp när man behöver det.

Vad är din plan för framtiden?

Min plan till hösten är att fortsätta ge hundra procent på byrån och att gå delkurs 1 hos Advokatsamfundet. Förhoppningsvis är jag advokat om tre år. Målet är att fortsätta utvecklas inom området och bistå klienter med riktigt bra råd och hjälpa deras verksamheter att utvecklas.

Vad har du för tips till juriststudenter som skulle vilja söka sig till Harvest?

Mitt tips är att försöka skaffa sig erfarenhet inom området och utveckla ett intresse för branschen!

Första pris återigen!

Igår medverkade Harvest vid Nordic Structured Products & Derivatives Conference på Grand Hotel i Stockholm, anordnat av SRP. På galan hade vi för tredje året i rad äran att ta emot första pris i kategorin Best Law Firm, Nordics. För Anders Malm, ansvarig partner, var det dessutom femte året i rad som det team han leder fick första pris, då den advokatbyrå han tidigare arbetade på fick priset 2015 och 2016.

Att vi återigen fick priset som Best Law Firm, Nordics, är ett bevis på att våra tjänster avseende finansiella transaktioner är mycket uppskattade av våra klienter. Vi vill tacka våra klienter för förtroendet och det höga betyget!

#SRPnordics #bestlawfirmnordics

Harvest flyttar!

Sedan byråns start 2016 har vi huserat i lokaler vid Norrmalmstorg. Efter en tids sökande får vi äntligen annonsera att vi från och med den 1 oktober kommer att sitta vid Engelbrektsplan 1 (”T-House”), i vackra nyrenoverade lokaler med gott om plats för arbete och möten med klienter.

Vi ser fram emot att möta dig som klient i något av våra trevliga mötesrum. Har du vägarna förbi är du välkommen in så bjuder vi på en kopp kaffe!

Välkommen!

Harvest har biträtt Bankomat AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Bankomat AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 20 augusti 2019.

Bankomat AB är ledande inom kontanthantering i Sverige. Bolaget har fem kontantdepåer och dess kontantautomater finns på över 500 orter.

Bankomat AB har ensamrätt till varumärket Bankomat och ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna.

Harvests team har bestått av advokat/managing partner Björn Wendleby och senior associate Carl-Fredrik Hedengren.

Harvest har biträtt CDSys AB vid dess ansökan om tillstånd som betalningsinstitut

Harvest har biträtt CDSys AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 28 juni.

CDSys AB erbjuder en tjänst som möjliggör en enkel och effektiv kontanthantering. Tjänsten innebär att kunder kan deponera dagskassor i ett deponeringsskåp som placerats hos kunden varpå deponerat värde överförs till kunden. Bolaget tillhandahåller även leverans av växel i kontanta medel.

Bolagets tillstånd innefattar bland annat s.k. uppräkningsverksamhet, vilket blev tillståndspliktigt till följd av implementeringen av PSD2.

Harvests team har bestått av advokat/partner Anna Cumzelius och associate Rakey Renström Secka.

 

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 13 mars.

Nokas Värdehantering AB bedriver verksamhet bestående i bl.a. värdetransporter och uppräkningsverksamhet i Sverige och är även ägare till Kontanten, som tillhandahåller uttagsautomater. Bolaget ingår i Nokas-koncernen, som är en ledande säkerhetskoncern med ca 10 000 medarbetare och verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland.


Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Eleonora Pavliouk.

NYHETSBREV - DEN SENASTE UTVECKLINGEN PÅ DATASKYDDSOMRÅDET

Det har gått åtta månader sedan ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), som ofta benämns GDPR.Det har varit en hel del frågor kring hur dataskyddsförordningens krav ska implementeras i praktiken utan att det vid tidpunkten för ikraftträdandet fanns tydliga svar på många av de frågor som ställdes. På senare tid har den praktiska tillämpningen av regelverket börjat ta form genom de tolkningar som bland annat publicerats av den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter för samtliga EU:s dataskyddsmyndigheter, samt genom de beslut som fattats av dataskyddsmyndigheter runt om i Europa inom ramen för deras tillsynsarbete. Vi har i detta nyhetsbrev sammanfattat ett urval av de beslut som har publicerats samt information om Datainspektionens tillsynsarbete.
Tryck på denna länk för att läsa nyhetsbrevet.

Harvest Advokatbyrå har biträtt Catalyst Capital i finansieringstransaktion

Den brittiska fastighetsfonden Catalyst Capital har förvärvat Galleria Center Syd i skånska Löddeköpinge från Barings. Förvärvet är bolagets första köp i Sverige och Norden. I samband med förvärvet biträddes Catalyst Capital av Harvest avseende finansieringsavtalet.

Harvests team leddes av Anders Malm och Gustav Sälgström och inkluderade Wictor Furman och Emelie Persson.

Harvest har biträtt Payson AB vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt Payson AB vid dess ansökan om tillstånd (omauktorisation) att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades den 22 februari.

I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget liksom alla andra befintliga betalningsinstitut ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Payson AB startades 2004 i syfte att erbjuda privatpersoner och företag enkla och säkra betallösningar. Bolaget har flera miljoner användare, tusentals anslutna e-handelsföretag och är sedan 2012 en del av Svea Ekonomi.


Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Eleonora Pavliouk.

Harvest erhöll under sommaren och hösten 2018 uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen. Samtliga företag som Harvest har biträtt med ansökningar om omauktorisation har nu beviljats nya tillstånd av inspektionen.

God Jul & Gott nytt år!

Precis som förra året väljer Harvest Advokatbyrå i år att donera pengar till stöd för de syriska flyktingarna i Bekaa, Libanon. Alla donationer går oavkortat fram till de behövande och administreras av vår medarbetare Carl-Fredrik Hedengren, som i jul gör sin elfte resa till Bekaa. Vi är stolta över det viktiga arbete som Carl-Fredrik gör på plats!

Om du eller ditt företag vill donera till samma ändamål, besök gärna www.facebook.com/callebeqaa eller maila carl-fredrik.hedengren@harvestadvokat.se

God Jul och Gott Nytt År önskar Anders, Amin, Anna, Ann-Sofie, Carl-Fredrik, Björn, Eleonora, Emelie, Emily, Gustav, Kristoffer, Rakey, Rico, Sara och Wictor.

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om tillstånd (omauktorisation) att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades den 29 oktober.

I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget liksom alla andra befintliga betalningsinstitut ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet.

Betalo AB är ett bolag i fintech-sektorn som lanserade sina tjänster 2012. Bolaget samarbetar med sju svenska banker och erbjuder sina kunder bland annat att använda sina kort för att enkelt betala räkningar och skicka pengar inom Sverige och till utlandet.

Harvests team har bestått av advokat/partner Gustav Sälgström och Amin Bell och associate Linnéa Nilsson.

Harvest har under sommaren och hösten 2018 erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen.

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan som bolåneinstitut

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som bolåneinstitut. Tillståndet beviljades den 22 november 2018.

I och med införandet av lagen om verksamhet med bostadskrediter i januari 2017 krävs det tillstånd för andra aktörer än kreditinstitut att lämna och förmedla bostadskrediter till konsumenter, något som ökar konkurrensen på bolånemarknaden. Bostadskreditinstitutet Alma AB grundades i september 2017 i syfte att erbjuda enkla och rättvist prissatta bolån till konsumenter i urbana områden. Bolaget planerar att lansera sina bolån under 2019.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och advokat/senior associate Carl-Fredrik Hedengren.

Ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut med anlitande av ett flertal ombud i form av regionala HSB-föreningar i landet. Tillståndet beviljades den 11 september.

Harvest har tidigare biträtt HSB Finansstöd med dess första ansökan om tillstånd som betalningsinstitut, som beviljades av Finansinspektionen i oktober 2017. I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Harvest bistod därför bolaget även med dess andra ansökan, som beviljades i september 2018.

HSB Finansstöd utför betaltjänster för bostadsrättföreningar och andra kunder som köper ekonomisk förvaltning av regionala HSB-föreningar. Genom etableringen av HSB Finansstöd ökar samordningen i HSB och kunderbjudandet blir ännu bättre, tryggare och säkrare.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Emelie Persson.

Första pris igen!

Igår medverkade Harvest Advokatbyrå vid Nordic Structured Products & Derivatives Conference på Grand Hotel i Stockholm. På galan hade vi för andra året i rad äran att ta emot första pris i kategorin Best Law Firm, Nordics. För Anders Malm, ansvarig partner, var det dessutom fjärde året i rad som det team han leder fick första pris, då den advokatbyrå han tidigare arbetade på fick priset 2015 och 2016.

Att vi återigen fick priset som Best Law Firm, Nordics, är ett bevis på att våra tjänster avseende finansiella transaktioner är mycket uppskattade av våra klienter. Vi vill tacka våra klienter för förtroendet och det höga betyget!

Nyheter Harvest Advokatbyrå

2018-08-13

Harvest har biträtt Bure vid förvärv av aktier i finansiella aktörer

Harvest har biträtt Bure Equity och dess dotterbolag vid bolagens förvärv av samtliga aktier i värdepappersbolaget Meetoo AB samt dess förvärv av 32,5 % av aktierna i AIF-förvaltaren Alcur Fonder AB.

Bure är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk.

 

2018-07-02

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades den 29 juni.

Tundra Fonder är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna.

Harvests team har bestått av senior associate Wictor Furman och associate Emelie Persson.

 

2018-06-08 

Harvest erhåller uppdrag som dataskyddsombud för Spiltan Fonder

Harvest har under det senaste året deltagit i ett flertal projekt som drivs av klienter med anledning av anpassningsarbetet inför de nya regler för behandling av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018 (GDPR). En av de tjänster som byrån tillhandahåller är uppdrag som dataskyddsombud (DSO).

Harvest har nu utsetts till dataskyddsombud för Spiltan Fonder. Bolaget är ett fondbolag som även har tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Nordens största privatekonomiska magasin Privata Affärer utsåg i februari 2018 Spiltan Fonder till årets Fondbolag och Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond.

Huvudansvarig för uppdraget är partner Anna Cumzelius.

 

2018-05-23

Harvest medverkade på DI Bank

Harvest medverkade idag som partner vid konferensen DI Bank, som gick av stapeln för åttonde året i rad. Vi fick ta del av storbankernas vd:ars visioner för den finansiella sektorn, digitaliseringens möjligheter, aktuella regelverk och nya aktörers positioner på marknaden. 350 deltagare från finansbranschen närvarade på Grand Hôtel.

Från Harvest medverkade Amin Bell, Rakey Renström Secka, Gustav Sälgström och Björn Wendleby.

 

2018-04-01

Harvest bistår betalningsinstitut med ansökningar om omauktorisation i anledning av PSD2

Den 1 maj implementeras det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, i Sverige. Finansinspektionen har meddelat att inspektionen kommer att kräva att samtliga vid tidpunkten befintliga betalningsinstitut ansöker om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet därefter. Harvest har erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen, vilket kommer att ske med start under våren.

Vidare kommer Harvest att biträda ett antal helt nya aktörer med ansökningar om tillstånd som betalningsinstitut enligt det nya regelverket under sommaren och hösten 2018.

 

2018-03-09

Harvests managing partner högt rankad i Chambers

Harvests managing partner Björn Wendleby har rankats i band 2 i Chambers Europe Edition 2018 i avdelningen Banking and Finance – Regulatory. Han har tidigare varit rankad i band 4. I guiden uttalas att “Sources praise Björn Wendleby's "outstanding knowledge" of financial services regulatory topics. "He is able to explain complex issues in a comprehensive way that anyone can understand," states one client.”

Chambers är den ledande internationella aktören avseende utvärdering och ranking av advokater.

 

2018-02-02

Harvest biträder vid börsnoteringar

Harvest har nyligen biträtt med legal rådgivning och upprättande av prospekt vid börsnoteringarna av the Singel Malt Fund och Nordic Credit Partners Fund III på Nordic Growth Market (”NGM”).

The Single Malt Fund är världens första reglerade och noterade whiskyfond. Investeringar ska göras i sällsynt whisky. Nordic Credit Partners Fund III investerar i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer.

Harvest har även för tredje året i rad biträtt Scandinavian Credit Fund I med upprättande av grundprospekt. Fonden är noterad på NGM och erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens kapital uppgår för närvarande till knappt 1,2 miljarder kr.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk. 

 

2018-01-03

Harvest engageras som experter i InsureSec AB

Harvest har under år 2017 blivit en del av InsureSecs utbildningsråd. InsureSec är ett institut för självreglering inom försäkringsförmedlingsbranschen och bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen. Arbetet innebär att Harvest kommer att närvara i utbildningsrådets möten där bland annat licensfrågor och kunskapskrav avhandlas samt i det löpande arbetet med uppdatering av kunskapskraven till följd av ändringar i regelverket för försäkringsförmedlare, exempelvis i samband med implementeringen av IDD under hösten 2018.

Harvests team i utbildningsrådet består av partner Amin Bell och senior associate Wictor Furman.

 

2017-12-21

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan som värdepappersbolag i enlighet med MiFID II

Den 3 januari 2018 träder nya regler ikraft för bl.a. värdepappersbolag och marknadsplatser, i anledning av direktivet MiFID II och förordningen MiFIR. De nya reglerna innebär exempelvis att aktörer som tidigare inte har behövt söka tillstånd att bedriva viss verksamhet nu får en sådan skyldighet. En av dessa aktörer är Alnair, vars verksamhet avser handel med finansiella instrument för bolagets egen räkning som bedrivs i form av högfrekvent algoritmisk handel.

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades den 20 december 2017.

Harvests team har bestått av partner Gustav Sälgström och associate Eleonora Pavliouk.