Dataskydd och integritet

 

 

 

Våra tjänster > Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Vi hjälper företag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt biträder löpande våra klienter med nya frågeställningar som uppstår, anpassar och ser över rutiner.

Våra tjänster består bland annat av att bistå med kartläggning och analys av personuppgiftshantering i syfte att påtala eventuella avvikelser och ge rekommendationer till åtgärder. Vi ser även över och anpassar policys, rutiner, samtycken och informationstexter samt biträder företag med att upprätta och anpassa personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även agera externt dataskyddsombud och erbjuder dessutom löpande rådgivning som stöd till ett företags interna dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig. Vi hjälper även företag som vill förbereda sig för en eventuell tillsyn genom att utföra simulerade tillsynsärenden där företagets åtgärder testas i praktiken.

Anna Cumzelius
+46 76 125 76 00