Hållbarhet

 

Våra tjänster > Hållbarhet

Hållbarhet

EU:s handlingsplan för hållbara finanser ställer ökade krav på hur finansiella aktörer ska hantera hållbarhetsfrågor. Vi tillhandahåller heltäckande rådgivning inom hållbarhet och kan därför bland annat stödja finansiella aktörer med implementeringen av detaljerna i handlingsplanen och integration av hållbarhet i existerande processer.

 

Björn Wendleby
+46 70 325 23 29