Kapitalmarknadstransaktioner

 

 

 

Våra tjänster > Kapitalmarknadstransaktioner

Kapitalmarknadstransaktioner

Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens vad gäller olika former av kapitalmarknadstransaktioner, såsom börsnoteringar, EMTN-program, high yield-obligationer, strukturerade produkter och derivattransaktioner samt uppköpserbjudanden. Vi tillhandahåller kontinuerligt resultatorienterad och erfarenhetsbaserad assistans avseende lämplig dokumentation t.ex. prospekt, faktablad, instrumentvillkor och avtalsdokumentation. Vi lämnar även rådgivning om bland annat produktstyrning, prospekt- och noteringskrav, insiderfrågor och emittenters informationsskyldighet m.m.

Anders Malm
+46 76 102 24 00