Visselblåsning

 

Våra tjänster > Visselblåsning

Visselblåsning

Den 17 december 2021 trädde en ny lag om visselblåsning i kraft (”Visselblåsarlagen”). Lagen genomför EU:s visselblåsardirektiv som antogs i oktober 2019.

Enligt Visselblåsarlagen har både privata och offentliga arbetsgivare inom EU med minst 50 anställda en skyldighet att inrätta visselblåsarfunktioner (visselblåsarsystem). För finansiella företag finns dock en specialregel i EU-direktivet som innebär att dessa företag alltid ska omfattas av kravet om en visselblåsarfunktion, även i de fall där antalet anställda understiger 50 personer. Kravet på finansiella företag att inrätta en visselblåsarfunktion har dessutom gällt tidigare enligt penningtvättslagstiftningen.

Visselblåsarlagen uppställer ett antal krav på hur visselblåsarfunktionen ska fungera. Visselblåsarfunktionen ska enligt lagen exempelvis vara användarvänlig och utformas på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling för både visselblåsarens och för alla tredje parters identitet. Visselblåsarfunktionen ska också vara tillgänglig för alla personer som är verksamma hos ett företag, vilket utöver anställda även inkluderar bland annat leverantörer, konsulter, aktieägare, arbetssökande och praktikanter.

Visselblåsarfunktionen ska vidare möjliggöra både muntlig och skriftlig rapportering. Det ställs också krav på att det ska finnas oberoende och självständiga personer eller enheter som tar emot visselblåsarrapporterna, har kontakt med den rapporterande personen samt följer upp och lämnar återkoppling till den rapporterande personen.

Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet mot repressalier för personer som anmäler missförhållanden genom skärpta krav på hur en anmälan ska hanteras. Även om kraven på att inrätta en visselblåsarfunktion endast gäller för företag med minst 50 anställda finns det därför goda skäl att införa en visselblåsarfunktion även för företag med färre än 50 anställda.

Harvests erbjudande – en trygg och enkel tjänst som uppfyller samtliga legala krav

Harvest erbjuder i samarbete med Whistleblower Partners ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat visselblåsarsystem, där vi hanterar visselblåsarfunktionen i dess helhet åt er.

Systemet, som möjliggör anonyma kontakter med visselblåsare samtidigt som det säkerställer en smidig och effektiv hantering och uppföljning av anmälningar, är särskilt utformat och anpassat efter Visselblåsarlagen.

Harvest hjälper er att snabbt komma i gång. Vi bistår med att ta fram såväl lämplig information och dokumentation till användaren som relevanta styrdokument för att underlätta implementeringen av nödvändiga interna processer.

All personuppgiftshantering sker i enlighet med kraven enligt GDPR. Ni kan läsa mer om Whistleblower Partners personuppgiftsbehandling här.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00