Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 125 76 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Dataskydd

Anna Cumzelius är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, AML samt inom dataskyddsreglering.

Anna har varit verksam inom området sedan 2010 och lämnar i sitt dagliga arbete råd till finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen och har rollen som compliance officer för flera värdepappersföretag, fondförvaltare och betalningsinstitut. Anna har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID 2, AIFMD, PSD 2 och AMLD 4. Vidare bistår hon klienter i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Annas erfarenhet inkluderar även M&A där hon har deltagit i flera svenska och internationella transaktioner. Vidare anlitas Anna frekvent i ärenden som rör dataskydd (GDPR).


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Partner 2016-

Magnusson Advokatbyrå
Biträdande jurist/Advokat 2005-2016

Bird & Bird
Trainee 2004

Advokatfirman Vinge
Trainee 2004

Utbildning
Stockholms Universitet
jur kand 2005

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2011

Fler anställda >>