Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 117 77 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Filip Landenius är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Filip ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare, värdepappersbolag och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2021-

Swedbank
Paralegal Market Conduct Risk 2020-2021

Swedbank
Paralegal Group Compliance Risk 2018-2020

Zürich Insurance
Skadereglerare 2016-2018

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2021

Stockholms Universitet
Fristående kurser i företagsekonomi 2015-2016

Católica Global School of Law
Utbytesstudier 2020

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Projektledare inom Mångfaldsprojektet, Juridiska Institutionen vid Stockholms Universitet 2017-2021
Fler anställda >>