Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 138 57 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Jakob Nilsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Jakob ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag och fondförvaltare, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2020-

Harvest Advokatbyrå
Sommarnotarie 2019

Utbildning
Lunds Universitet
Juristexamen 2020

Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
fil. kand. i företagsekonomi med inriktning finansiering, 2020

University of Toronto (utbyte), Toronto, Kanada
2019

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>