Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 130 18 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Hållbarhetsreglering

Marcus Arvidsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster och AML samt hållbarhetsreglering.

I sitt dagliga arbete bistår Marcus ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare och betalningsinstitut, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2019-

FCG Risk & Compliance
Junior Associate 2018

Finansinspektionen (Marknadsuppföranderätt)
Processtöd 2017-2018

Handelsbanken
Studentmedarbetare 2015-2017

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2019

Uppsala Universitet
Juristexamen 2019

Goldey Beacom College, Delaware, USA
2014

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>