Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 975 29 86
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML), Hållbarhetsreglering

Mikaela Reinhammar är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende värdepapper, kapitalförvaltning, betaltjänster, krediter, hållbarhetsreglering samt AML. Mikaela har varit verksam inom området sedan 2015 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Mikaela rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Hon har deltagit i ett antal projekt för implementering av regelverk såsom MiFID 2.

Mikaela har innehaft rollen som compliance officer vid ett flertal företag i de ovannämnda kategorierna.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2019-

Advokatbyrå DLA Piper Sweden
Associate 2016-2019

Grönberg Advokatbyrå
Trainee/Associate 2015-2016

Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2015

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2019

Fler anställda >>