Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 548 88 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Betaltjänster, Krediter och Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Nils Elner är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, kapitalförvaltning samt AML. Nils har varit verksam inom området sedan 2016 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Nils rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Nils har innehaft rollen som Senior Compliance Officer vid en av Europas största betaltjänstleverantörer.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå AB
Senior Associate 2021-

Bambora AB
Senior Compliance Officer 2020-2021

White & Case Advokat AB
Associate 2018-2020

White & Case Advokat AB
Junior Trainee 2016-2018

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2019

University College of London, UK
LL.M. 2015

University of Essex, UK
LL.B. 2014

Språk
Svenska

Engelska

Publikationer

The End of Pre-packs? An Analysis of the Legal Landscape in which Pre-packs Operate and the Failures of Graham’s Proposals – Part One (International Corporate Rescue), 2015

An Analysis of the Legal Landscape in which Pre-packs Operate and the Failures of Graham’s Proposals – Part Two (International Corporate Rescue), 2015
Fler anställda >>