Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 379 28 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Krediter, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Oscar Ponce är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, krediter och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Oscar ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag och fondförvaltare, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2019-

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat
Uppsatspraktikant 2018

Harvest Advokatbyrå
Sommarnotarie 2018

Jurek Rekrytering & Bemanning
Ekonomiassistent 2017-2018

Utbildning
SwedSec licensieringsutbildning (ledning och kontrollfunktioner)
2019

Stockholms Universitet
Juristexamen 2019

Stockholms Universitet
fil. kand. i Företagsekonomi 2020

Macquarie University, Sydney, Australien
2018

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>