Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 784 41 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Försäkringsdistribution, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Semir Omerbasic är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, försäkringsdistribution och AML.

I sitt dagliga arbete bistår Semir ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom betalningsinstitut och fondförvaltare, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Associate 2020-

Fjärde AP-fonden
Trainee 2018-2019

KPMG
Sommarpraktik (Corporate Tax) 2018

Advokatfirman Delphi
Junior Assistant 2017-2018

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2020

Stockholms Universitet
Ekonomistudier 2017-

Europeisk rätt (utbyte), KU Leuven, Belgien
2020

Språk
Svenska

Engelska

Bosniska

Fler anställda >>