2018-12-10

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om tillstånd (omauktorisation) att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades den 29 oktober.

I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget liksom alla andra befintliga betalningsinstitut ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet.

Betalo AB är ett bolag i fintech-sektorn som lanserade sina tjänster 2012. Bolaget samarbetar med sju svenska banker och erbjuder sina kunder bland annat att använda sina kort för att enkelt betala räkningar och skicka pengar inom Sverige och till utlandet.

Harvests team har bestått av advokat/partner Gustav Sälgström och Amin Bell och associate Linnéa Nilsson.

Harvest har under sommaren och hösten 2018 erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen.