2018-11-21

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan som bolåneinstitut

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som bolåneinstitut. Tillståndet beviljades den 22 november 2018.

I och med införandet av lagen om verksamhet med bostadskrediter i januari 2017 krävs det tillstånd för andra aktörer än kreditinstitut att lämna och förmedla bostadskrediter till konsumenter, något som ökar konkurrensen på bolånemarknaden. Bostadskreditinstitutet Alma AB grundades i september 2017 i syfte att erbjuda enkla och rättvist prissatta bolån till konsumenter i urbana områden. Bolaget planerar att lansera sina bolån under 2019.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och advokat/senior associate Carl-Fredrik Hedengren.