2019-03-14

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 13 mars.

Nokas Värdehantering AB bedriver verksamhet bestående i bl.a. värdetransporter och uppräkningsverksamhet i Sverige och är även ägare till Kontanten, som tillhandahåller uttagsautomater. Bolaget ingår i Nokas-koncernen, som är en ledande säkerhetskoncern med ca 10 000 medarbetare och verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland.


Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Eleonora Pavliouk.