Kapitalmarknadstransaktioner

 

 

 

Våra tjänster > Kapitalmarknadstransaktioner

Kapitalmarknadstransaktioner

Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens vad gäller olika former av kapitalmarknadstransaktioner, såsom börsnoteringar, EMTN-program, high yield-obligationer, strukturerade produkter och derivattransaktioner samt uppköpserbjudanden. Vi tillhandahåller kontinuerligt resultatorienterad och erfarenhetsbaserad assistans avseende lämplig dokumentation t.ex. prospekt, faktablad, instrumentvillkor och avtalsdokumentation. Vi lämnar även rådgivning om bl.a. produktstyrning, prospekt- och noteringskrav, insiderfrågor och emittenters informationsskyldighet m.m.

Anders Malm
+46 76 102 24 00