Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 325 23 29
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Betaltjänster, Krediter, Kryptotillgångar, Hållbarhetsreglering, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

Björn Wendleby är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, kryptotillgångar, hållbarhetsreglering och AML. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen. I sitt dagliga arbete lämnar Björn rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt. Han har genom åren deltagit i ett antal långsiktiga projekt för implementering av ny lagstiftning, såsom MiFID/MiFID 2, PSD/PSD 2, AIFMD och 4AMLD.

Björns kundportfölj innefattar bland annat banker, värdepappersbolag, betalningsinstitut, fondförvaltare och leverantörer av kryptotillgångstjänster, inklusive marknadsledande företag såsom Skandinaviska Enskilda Banken, Handelsbanken och Swedbank.

Björn rankas i band 1 av Chambers Europe 2022 för Banking & Finance, Regulatory i Sverige, där han har blivit rankad nio sammanhängande år. Enligt en ny rapport uppger klienter att "Björn is number one in Sweden when it comes to funds and related advisory services."

Björn är också rekommenderad som en Global Leader – Private Funds Regulatory – och en National Leader, Sweden Private Funds 2021 och 2022, av Who’s Who Legal. WWL anger att “Björn Wendleby draws high praise for his excellent financial services practice and comprehensive knowledge of private funds.”


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Founding Partner 2016

Magnusson Advokatbyrå
Partner 2010-2016

Advokat Björn Wendleby AB
Partner 2004-2010

ABG Sundal Collier
VD, Partner, Compliance Officer och Chefsjurist 2001-2004

ABG Securities Stockholm filial
Compliance Officer och bolagsjurist 2000-2001

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Bolagsjurist 1998–2000

Sekreterare i FESCO (Forum of the European Securities Commission, föregångare till CESR och ESMA) och funktionsansvarig för frågor rörande börs- och clearingverksamhet samt prospekt
1998

Finansinspektionen
Jurist på tillstånds- och rättsenheten på Värdepappersmarknadsavdelningen 1994-1998

Tjänstgöring som hovrättsassessor, fiskal, tingsnotarie
1988-1994

Utbildning
Uppsala Universitet
jur kand 1988

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2006

Initiativtagargruppen för SIMPT
2013-

Ordförande i Disciplinnämnden för Spotlight Stock Market
2022-

Ledamot i Disciplinnämnden för Spotlight Stock Market
2011-2021

Ordförande för den kommitté som på uppdrag av regeringen lade fram förslag för hur prospektdirektivet skulle implementeras i Sverige
2004

Utmärkelser och övriga meriter
- Rankad i band 1 av Chambers & Partners (2022) i Banking & Finance: Regulatory (rankad i Banking & Finance: Regulatory i nio sammanhängande år)
2022

- Rekommenderad som en "Global Leader – Private Funds Regulatory" – och en "National Leader, Sweden Private Funds" 2021-2023, av Who’s Who Legal
2021, 2022, 2023

Publikationer

Björn har, tillsammans med andra författare, skrivit fem böcker:

- Lagarna på värdepappersområdet

- Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter: En kommentar

- Åtgärder mot penningtvätt m.m: En praktisk vägledning och kommentar

- Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden

- Börsrätt
Fler anställda >>