Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 70 359 56 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Bank- och finansieringsrörelse, Kapitalförvaltning, Värdepapper, Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AML)

David Bergin är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende bank- och finansieringsrörelse, kapitalförvaltning, värdepapper och AML. David har varit verksam inom området sedan 2016 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom banker, fondbolag och värdepappersbolag i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar David rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

David har fem års erfarenhet från arbete som Compliance Officer i den finansiella sektorn, där han arbetat primärt med regelverken MiFID II, UCITS/AIFMD, MAR, IDD och AML.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2023-

Länsförsäkringar Fondförvaltning
Managing Compliance Officer 2022-2023

Transcendent Group
Complinance Consultant 2020-2022

Söderberg & Partners
Compliance Officer 2018-2020

Mangold Fondkommission
Compliance Officer 2016-2018

Ahlford Advokatbyrå
Uppsatspraktik 2015


Utbildning
Uppsala Universitet
Juristexamen 2016

Uppsala Universitet
Fil. kand i företagsekonomi 2016

SwedSec licensieringsutbildning: ledning och kontrollfunktioner
2016

Språk
Svenska

Engelska

Fler anställda >>