News

Here you can read our latest news.

Harvest har biträtt Dreams Securities vid dess ansökan som värdepappersbolag

Harvest har biträtt Dreams Securities vid dess ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades den 11 november 2019.

Dreams Securities moderbolag tillhandahåller en digital applikation genom vilken användare bl.a. kan spara till en dröm som användaren själv definierar, tex en resa, en insats till ett boende eller ett buffertsparande. Dreams applikation används idag av 400 000 personer i Sverige och Norge.

Harvest har under de senaste två åren biträtt Dreams-koncernen med löpande rådgivning. Beträffande tillståndsansökningen har Harvest team bestått av partners Gustav Sälgström och  Björn Wendleby samt associate Rico Benavides.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00