Nyheter

Senaste nytt från oss. 

Harvest biträder vid börsnoteringar

Harvest biträder vid börsnoteringar

Harvest har nyligen biträtt med legal rådgivning och upprättande av prospekt vid börsnoteringarna av the Singel Malt Fund och Nordic Credit Partners Fund III på Nordic Growth Market (”NGM”).

The Single Malt Fund är världens första reglerade och noterade whiskyfond. Investeringar ska göras i sällsynt whisky. Nordic Credit Partners Fund III investerar i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer.

Harvest har även för tredje året i rad biträtt Scandinavian Credit Fund I med upprättande av grundprospekt. Fonden är noterad på NGM och erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens kapital uppgår för närvarande till knappt 1,2 miljarder kr.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00