Nyheter

Senaste nytt från oss. 

Ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut med anlitande av ett flertal ombud i form av regionala HSB-föreningar i landet. Tillståndet beviljades den 11 september.

Harvest har tidigare biträtt HSB Finansstöd med dess första ansökan om tillstånd som betalningsinstitut, som beviljades av Finansinspektionen i oktober 2017. I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Harvest bistod därför bolaget även med dess andra ansökan, som beviljades i september 2018.

HSB Finansstöd utför betaltjänster för bostadsrättföreningar och andra kunder som köper ekonomisk förvaltning av regionala HSB-föreningar. Genom etableringen av HSB Finansstöd ökar samordningen i HSB och kunderbjudandet blir ännu bättre, tryggare och säkrare.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Emelie Persson.

>

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00