Nyheter

Senaste nytt från oss. 

Nyheter Harvest Advokatbyrå

2018-08-13

Harvest har biträtt Bure vid förvärv av aktier i finansiella aktörer

Harvest har biträtt Bure Equity och dess dotterbolag vid bolagens förvärv av samtliga aktier i värdepappersbolaget Meetoo AB samt dess förvärv av 32,5 % av aktierna i AIF-förvaltaren Alcur Fonder AB.

Bure är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk.

 

2018-07-02

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades den 29 juni.

Tundra Fonder är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna.

Harvests team har bestått av senior associate Wictor Furman och associate Emelie Persson.

 

2018-06-08 

Harvest erhåller uppdrag som dataskyddsombud för Spiltan Fonder

Harvest har under det senaste året deltagit i ett flertal projekt som drivs av klienter med anledning av anpassningsarbetet inför de nya regler för behandling av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018 (GDPR). En av de tjänster som byrån tillhandahåller är uppdrag som dataskyddsombud (DSO).

Harvest har nu utsetts till dataskyddsombud för Spiltan Fonder. Bolaget är ett fondbolag som även har tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Nordens största privatekonomiska magasin Privata Affärer utsåg i februari 2018 Spiltan Fonder till årets Fondbolag och Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond.

Huvudansvarig för uppdraget är partner Anna Cumzelius.

 

2018-05-23

Harvest medverkade på DI Bank

Harvest medverkade idag som partner vid konferensen DI Bank, som gick av stapeln för åttonde året i rad. Vi fick ta del av storbankernas vd:ars visioner för den finansiella sektorn, digitaliseringens möjligheter, aktuella regelverk och nya aktörers positioner på marknaden. 350 deltagare från finansbranschen närvarade på Grand Hôtel.

Från Harvest medverkade Amin Bell, Rakey Renström Secka, Gustav Sälgström och Björn Wendleby.

 

2018-04-01

Harvest bistår betalningsinstitut med ansökningar om omauktorisation i anledning av PSD2

Den 1 maj implementeras det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, i Sverige. Finansinspektionen har meddelat att inspektionen kommer att kräva att samtliga vid tidpunkten befintliga betalningsinstitut ansöker om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet därefter. Harvest har erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen, vilket kommer att ske med start under våren.

Vidare kommer Harvest att biträda ett antal helt nya aktörer med ansökningar om tillstånd som betalningsinstitut enligt det nya regelverket under sommaren och hösten 2018.

 

2018-03-09

Harvests managing partner högt rankad i Chambers

Harvests managing partner Björn Wendleby har rankats i band 2 i Chambers Europe Edition 2018 i avdelningen Banking and Finance – Regulatory. Han har tidigare varit rankad i band 4. I guiden uttalas att “Sources praise Björn Wendleby's "outstanding knowledge" of financial services regulatory topics. "He is able to explain complex issues in a comprehensive way that anyone can understand," states one client.”

Chambers är den ledande internationella aktören avseende utvärdering och ranking av advokater.

 

2018-02-02

Harvest biträder vid börsnoteringar

Harvest har nyligen biträtt med legal rådgivning och upprättande av prospekt vid börsnoteringarna av the Singel Malt Fund och Nordic Credit Partners Fund III på Nordic Growth Market (”NGM”).

The Single Malt Fund är världens första reglerade och noterade whiskyfond. Investeringar ska göras i sällsynt whisky. Nordic Credit Partners Fund III investerar i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer.

Harvest har även för tredje året i rad biträtt Scandinavian Credit Fund I med upprättande av grundprospekt. Fonden är noterad på NGM och erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens kapital uppgår för närvarande till knappt 1,2 miljarder kr.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk. 

 

2018-01-03

Harvest engageras som experter i InsureSec AB

Harvest har under år 2017 blivit en del av InsureSecs utbildningsråd. InsureSec är ett institut för självreglering inom försäkringsförmedlingsbranschen och bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen. Arbetet innebär att Harvest kommer att närvara i utbildningsrådets möten där bland annat licensfrågor och kunskapskrav avhandlas samt i det löpande arbetet med uppdatering av kunskapskraven till följd av ändringar i regelverket för försäkringsförmedlare, exempelvis i samband med implementeringen av IDD under hösten 2018.

Harvests team i utbildningsrådet består av partner Amin Bell och senior associate Wictor Furman.

 

2017-12-21

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan som värdepappersbolag i enlighet med MiFID II

Den 3 januari 2018 träder nya regler ikraft för bl.a. värdepappersbolag och marknadsplatser, i anledning av direktivet MiFID II och förordningen MiFIR. De nya reglerna innebär exempelvis att aktörer som tidigare inte har behövt söka tillstånd att bedriva viss verksamhet nu får en sådan skyldighet. En av dessa aktörer är Alnair, vars verksamhet avser handel med finansiella instrument för bolagets egen räkning som bedrivs i form av högfrekvent algoritmisk handel.

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades den 20 december 2017.

Harvests team har bestått av partner Gustav Sälgström och associate Eleonora Pavliouk.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00