Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Telefon
+46 76 769 49 00
Ladda ner CV

Verksamhetsområden

Fondförvaltning (AIFMD, UCITS), Värdepappersrörelse (MiFID), Försäkringsavtal, Försäkringsdistribution (IDD), Åtgärder mot penningtvätt m.m. (AMLD)

Rico Benavides är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondförvaltning, värdepappersrörelse, försäkring och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I sitt dagliga arbete bistår Rico ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom värdepappersbolag, fondförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsdistributörer, i frågor som rör regelefterlevnad. Han deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.


Professionell erfarenhet
Harvest Advokatbyrå
Senior Associate 2021-

Harvest Advokatbyrå
Associate 2016-2021

Naventi Fonder
Paralegal 2014-2016

Unibail Rodamco Nordic HQ
Juristassistent 2014

Utbildning
Stockholms Universitet
Juristexamen 2016

SwedSec licensieringsutbildning; ledning och kontrollfunktioner (vilande licens)
2015

Språk
Svenska

Engelska

Medlemskap och förtroendeposter
Sveriges advokatsamfund
2021

Fler anställda >>