Våra Tjänster

Som juridiska rådgivare erbjuder vi dig erfaren vägledning avseende bank- och finansrätt samt kapitalmarknadstransaktioner.

Vägledande rådgivning för finansiella institut

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Vi hjälper bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella institut i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Som vägledande rådgivare bistår vi dig vid till exempel etablering, auktorisation eller kapitalstruktur.

Nära kontakt med Finansinspektionen

Vi har regelbunden och tät kontakt med Finansinspektionen och flera av våra medarbetare har tidigare arbetat där. Via en stor mängd uppdrag gentemot Finansinspektionen är vi ständigt uppdaterade kring nya regeltolkningar och hantering av olika typer av ärenden.

Dataskydd och integritet

Vi hjälper bolag inom den finansiella sektorn att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner. Vi biträder även med samtycken och informationstexter och åtar oss rollen som dataskyddsombud. Bland annat.

Kapitalmarknadstransaktioner

Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens vad gäller olika former av kapitalmarknadstransaktioner, såsom börsnoteringar, EMTN-program, high yield-obligationer och uppköpserbjudanden.

 

Anna Cumzelius
+46 76 125 76 00