Nyhetsarkiv

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd som betalningsinstitut

Harvest har biträtt Nokas Värdehantering AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 13 mars.

Nokas Värdehantering AB bedriver verksamhet bestående i bl.a. värdetransporter och uppräkningsverksamhet i Sverige och är även ägare till Kontanten, som tillhandahåller uttagsautomater. Bolaget ingår i Nokas-koncernen, som är en ledande säkerhetskoncern med ca 10 000 medarbetare och verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland.


Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Eleonora Pavliouk.

NYHETSBREV - DEN SENASTE UTVECKLINGEN PÅ DATASKYDDSOMRÅDET

Det har gått åtta månader sedan ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), som ofta benämns GDPR.Det har varit en hel del frågor kring hur dataskyddsförordningens krav ska implementeras i praktiken utan att det vid tidpunkten för ikraftträdandet fanns tydliga svar på många av de frågor som ställdes. På senare tid har den praktiska tillämpningen av regelverket börjat ta form genom de tolkningar som bland annat publicerats av den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter för samtliga EU:s dataskyddsmyndigheter, samt genom de beslut som fattats av dataskyddsmyndigheter runt om i Europa inom ramen för deras tillsynsarbete. Vi har i detta nyhetsbrev sammanfattat ett urval av de beslut som har publicerats samt information om Datainspektionens tillsynsarbete.
Tryck på denna länk för att läsa nyhetsbrevet.

Harvest Advokatbyrå har biträtt Catalyst Capital i finansieringstransaktion

Den brittiska fastighetsfonden Catalyst Capital har förvärvat Galleria Center Syd i skånska Löddeköpinge från Barings. Förvärvet är bolagets första köp i Sverige och Norden. I samband med förvärvet biträddes Catalyst Capital av Harvest avseende finansieringsavtalet.

Harvests team leddes av Anders Malm och Gustav Sälgström och inkluderade Wictor Furman och Emelie Persson.

Harvest har biträtt Payson AB vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt Payson AB vid dess ansökan om tillstånd (omauktorisation) att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades den 22 februari.

I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget liksom alla andra befintliga betalningsinstitut ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Payson AB startades 2004 i syfte att erbjuda privatpersoner och företag enkla och säkra betallösningar. Bolaget har flera miljoner användare, tusentals anslutna e-handelsföretag och är sedan 2012 en del av Svea Ekonomi.


Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Eleonora Pavliouk.

Harvest erhöll under sommaren och hösten 2018 uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen. Samtliga företag som Harvest har biträtt med ansökningar om omauktorisation har nu beviljats nya tillstånd av inspektionen.

God Jul & Gott nytt år!

Precis som förra året väljer Harvest Advokatbyrå i år att donera pengar till stöd för de syriska flyktingarna i Bekaa, Libanon. Alla donationer går oavkortat fram till de behövande och administreras av vår medarbetare Carl-Fredrik Hedengren, som i jul gör sin elfte resa till Bekaa. Vi är stolta över det viktiga arbete som Carl-Fredrik gör på plats!

Om du eller ditt företag vill donera till samma ändamål, besök gärna www.facebook.com/callebeqaa eller maila carl-fredrik.hedengren@harvestadvokat.se

God Jul och Gott Nytt År önskar Anders, Amin, Anna, Ann-Sofie, Carl-Fredrik, Björn, Eleonora, Emelie, Emily, Gustav, Kristoffer, Rakey, Rico, Sara och Wictor.

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt Betalo AB vid dess ansökan om tillstånd (omauktorisation) att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades den 29 oktober.

I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget liksom alla andra befintliga betalningsinstitut ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet.

Betalo AB är ett bolag i fintech-sektorn som lanserade sina tjänster 2012. Bolaget samarbetar med sju svenska banker och erbjuder sina kunder bland annat att använda sina kort för att enkelt betala räkningar och skicka pengar inom Sverige och till utlandet.

Harvests team har bestått av advokat/partner Gustav Sälgström och Amin Bell och associate Linnéa Nilsson.

Harvest har under sommaren och hösten 2018 erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen.

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan som bolåneinstitut

Harvest har biträtt Bostadskreditinstitutet Alma AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som bolåneinstitut. Tillståndet beviljades den 22 november 2018.

I och med införandet av lagen om verksamhet med bostadskrediter i januari 2017 krävs det tillstånd för andra aktörer än kreditinstitut att lämna och förmedla bostadskrediter till konsumenter, något som ökar konkurrensen på bolånemarknaden. Bostadskreditinstitutet Alma AB grundades i september 2017 i syfte att erbjuda enkla och rättvist prissatta bolån till konsumenter i urbana områden. Bolaget planerar att lansera sina bolån under 2019.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och advokat/senior associate Carl-Fredrik Hedengren.

Ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om omauktorisation enligt PSD2

Harvest har biträtt HSB Finansstöd vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut med anlitande av ett flertal ombud i form av regionala HSB-föreningar i landet. Tillståndet beviljades den 11 september.

Harvest har tidigare biträtt HSB Finansstöd med dess första ansökan om tillstånd som betalningsinstitut, som beviljades av Finansinspektionen i oktober 2017. I och med att det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, implementerades i Sverige den 1 maj 2018 krävdes att bolaget ansökte om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Harvest bistod därför bolaget även med dess andra ansökan, som beviljades i september 2018.

HSB Finansstöd utför betaltjänster för bostadsrättföreningar och andra kunder som köper ekonomisk förvaltning av regionala HSB-föreningar. Genom etableringen av HSB Finansstöd ökar samordningen i HSB och kunderbjudandet blir ännu bättre, tryggare och säkrare.

Harvests team har bestått av advokat/partner Amin Bell och associate Emelie Persson.

Första pris igen!

Igår medverkade Harvest Advokatbyrå vid Nordic Structured Products & Derivatives Conference på Grand Hotel i Stockholm. På galan hade vi för andra året i rad äran att ta emot första pris i kategorin Best Law Firm, Nordics. För Anders Malm, ansvarig partner, var det dessutom fjärde året i rad som det team han leder fick första pris, då den advokatbyrå han tidigare arbetade på fick priset 2015 och 2016.

Att vi återigen fick priset som Best Law Firm, Nordics, är ett bevis på att våra tjänster avseende finansiella transaktioner är mycket uppskattade av våra klienter. Vi vill tacka våra klienter för förtroendet och det höga betyget!

Nyheter Harvest Advokatbyrå

2018-08-13

Harvest har biträtt Bure vid förvärv av aktier i finansiella aktörer

Harvest har biträtt Bure Equity och dess dotterbolag vid bolagens förvärv av samtliga aktier i värdepappersbolaget Meetoo AB samt dess förvärv av 32,5 % av aktierna i AIF-förvaltaren Alcur Fonder AB.

Bure är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk.

 

2018-07-02

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan som AIF-förvaltare

Harvest har biträtt Tundra Fonder vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som AIF-förvaltare. Tillståndet beviljades den 29 juni.

Tundra Fonder är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna.

Harvests team har bestått av senior associate Wictor Furman och associate Emelie Persson.

 

2018-06-08 

Harvest erhåller uppdrag som dataskyddsombud för Spiltan Fonder

Harvest har under det senaste året deltagit i ett flertal projekt som drivs av klienter med anledning av anpassningsarbetet inför de nya regler för behandling av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018 (GDPR). En av de tjänster som byrån tillhandahåller är uppdrag som dataskyddsombud (DSO).

Harvest har nu utsetts till dataskyddsombud för Spiltan Fonder. Bolaget är ett fondbolag som även har tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Nordens största privatekonomiska magasin Privata Affärer utsåg i februari 2018 Spiltan Fonder till årets Fondbolag och Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond.

Huvudansvarig för uppdraget är partner Anna Cumzelius.

 

2018-05-23

Harvest medverkade på DI Bank

Harvest medverkade idag som partner vid konferensen DI Bank, som gick av stapeln för åttonde året i rad. Vi fick ta del av storbankernas vd:ars visioner för den finansiella sektorn, digitaliseringens möjligheter, aktuella regelverk och nya aktörers positioner på marknaden. 350 deltagare från finansbranschen närvarade på Grand Hôtel.

Från Harvest medverkade Amin Bell, Rakey Renström Secka, Gustav Sälgström och Björn Wendleby.

 

2018-04-01

Harvest bistår betalningsinstitut med ansökningar om omauktorisation i anledning av PSD2

Den 1 maj implementeras det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, i Sverige. Finansinspektionen har meddelat att inspektionen kommer att kräva att samtliga vid tidpunkten befintliga betalningsinstitut ansöker om omauktorisation senast den 31 oktober 2018 för att få fortsätta bedriva sin verksamhet därefter. Harvest har erhållit uppdrag från ett flertal betalningsinstitut att biträda med ansökningar om omauktorisation hos Finansinspektionen, vilket kommer att ske med start under våren.

Vidare kommer Harvest att biträda ett antal helt nya aktörer med ansökningar om tillstånd som betalningsinstitut enligt det nya regelverket under sommaren och hösten 2018.

 

2018-03-09

Harvests managing partner högt rankad i Chambers

Harvests managing partner Björn Wendleby har rankats i band 2 i Chambers Europe Edition 2018 i avdelningen Banking and Finance – Regulatory. Han har tidigare varit rankad i band 4. I guiden uttalas att “Sources praise Björn Wendleby's "outstanding knowledge" of financial services regulatory topics. "He is able to explain complex issues in a comprehensive way that anyone can understand," states one client.”

Chambers är den ledande internationella aktören avseende utvärdering och ranking av advokater.

 

2018-02-02

Harvest biträder vid börsnoteringar

Harvest har nyligen biträtt med legal rådgivning och upprättande av prospekt vid börsnoteringarna av the Singel Malt Fund och Nordic Credit Partners Fund III på Nordic Growth Market (”NGM”).

The Single Malt Fund är världens första reglerade och noterade whiskyfond. Investeringar ska göras i sällsynt whisky. Nordic Credit Partners Fund III investerar i en diversifierad portfölj av nordiska högavkastande företagsobligationer.

Harvest har även för tredje året i rad biträtt Scandinavian Credit Fund I med upprättande av grundprospekt. Fonden är noterad på NGM och erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens kapital uppgår för närvarande till knappt 1,2 miljarder kr.

Harvests team har bestått av partner Björn Wendleby och associate Eleonora Pavliouk. 

 

2018-01-03

Harvest engageras som experter i InsureSec AB

Harvest har under år 2017 blivit en del av InsureSecs utbildningsråd. InsureSec är ett institut för självreglering inom försäkringsförmedlingsbranschen och bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen. Arbetet innebär att Harvest kommer att närvara i utbildningsrådets möten där bland annat licensfrågor och kunskapskrav avhandlas samt i det löpande arbetet med uppdatering av kunskapskraven till följd av ändringar i regelverket för försäkringsförmedlare, exempelvis i samband med implementeringen av IDD under hösten 2018.

Harvests team i utbildningsrådet består av partner Amin Bell och senior associate Wictor Furman.

 

2017-12-21

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan som värdepappersbolag i enlighet med MiFID II

Den 3 januari 2018 träder nya regler ikraft för bl.a. värdepappersbolag och marknadsplatser, i anledning av direktivet MiFID II och förordningen MiFIR. De nya reglerna innebär exempelvis att aktörer som tidigare inte har behövt söka tillstånd att bedriva viss verksamhet nu får en sådan skyldighet. En av dessa aktörer är Alnair, vars verksamhet avser handel med finansiella instrument för bolagets egen räkning som bedrivs i form av högfrekvent algoritmisk handel.

Harvest har biträtt Alnair vid dess ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med reglerna i MiFID II och MiFIR. Tillståndet beviljades den 20 december 2017.

Harvests team har bestått av partner Gustav Sälgström och associate Eleonora Pavliouk.