Dataskydd och integritet

 

 

 

Våra tjänster > Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Vi hjälper bolag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner. Vi har stor vana av att analysera nya regelverk och identifiera de åtgärder som behöver vidtas.

Vi bistår bolag med kartläggning och analys av personuppgiftshantering i syfte att påtala eventuella avvikelser och ge rekommendationer till åtgärder. Vårt arbete består även av att se över och anpassa policys, rutiner, samtycken, informationstexter samt att upprätta och anpassa personuppgiftsbiträdes-
avtal. Vi kan även agera externt dataskyddsombud och erbjuder dessutom löpande rådgivning som stöd till ett bolags interna dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Anna Cumzelius
+46 76 125 76 00