Internrevision

 

 

 

Våra tjänster > Internrevision

Internrevision

Vårt arbete med regulatoriska frågor och sammansättningen av byråns medarbetare vittnar om god kunskap om den sammantagna interna kontrollprocessen i finansiella företag. Detta inkluderar även internrevisionen. Vi åtar oss därför även uppdrag som internrevisor i olika typer av finansiella företag. Det består bland annat i att kontrollera, utvärdera och föreslå åtgärder för att öka effektiviteten och säkerställa processer och funktionen i ledningen.

Björn Wendleby
+46 70 325 23 29