Tillståndsansökningar

 

 

 

Våra tjänster > Tillståndsansökningar

Tillståndsansökningar

En ansökan om tillstånd att driva finansiell verksamhet är ofta en resurskrävande och komplicerad process. Det krävs noggranna förberedelser och analys av den planerade verksamheten och väl genomarbetade ansökningshandlingar för att säkerställa en smidig och effektiv ansökningsprocess.

Vi biträder löpande olika typer av finansiella företag, exempelvis fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut och banker med auktorisationsärenden hos Finansinspektionen. Arbetet innefattar bland annat analys av den planerade verksamheten, upprättande av ansökningshandlingar och löpande kontakter med Finansinspektionen. Vidare biträder vi med övriga tillståndsärenden efter det att verksamheten har påbörjats, t.ex. i samband med ägar- och ledningsförändringar, utökade tillstånd och godkännande av ändringar i fondbestämmelser.

Gustav Sälgström
+46 76 149 73 00